Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Damsholte Skytteforening indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse:

Mandag, den 19. februar 2024,  kl. 19.00

på Møn Friskole, Portnervej 5, 4780  Stege.

Dagsorden samt specifikation af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, er vedhæftet her: