Damsholte Skytteforening er stiftet i 1861, og er en forening under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), der har til formål at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt, med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. Læs mere herom under: Historie.

Alle kan deltage
Skydning har ingen aldersbegrænsning, da piger og drenge kan deltage så snart de overfor skydebaneledelsen har dokumenteret, at de kan håndtere et våben på en forsvarlig måde. Skydning foregår endvidere under kyndig vejledning af foreningens erfarne instruktører.

Der er indhentet børneattester for foreningens ledelse og instruktører.

Du kan låne foreningens våben
Damsholte Skytteforening er i besiddelse af alle de mest anvendte våbentyper, herunder rifler med Cal. 22 til skydning på 15 og 50 meter, samt 6,5 mm rifler til langdistanceskydning.

Endvidere har foreningen pistoler samt luftpistoler og luftrifler, hvilket giver mulighed for at prøve forskellige skydediscipliner. Foreningens våben udlånes både til trænings- og konkurrenceskydning.

Damsholte Skytteforening samarbejder med Østmøn Skytteforening, og benytter skydebaner på Møn Friskole og Tingsted Skytteforening.

Årligt medlemskontingent andrager kr. 600,00.

For yderligere information, kontakt: 
Formand Frank Larsen på tlf. 51 27 32 34

Post Adresse:
Damsholte Skytteforening
Klintevej 217
4780 Stege

Bestyrelse

Som bestyrelsen ser ud efter generalforsamlingen 20. februar 2023

Frank Larsen

Formand
formand@damsholte-skf.dk
Tlf: 51273234

Merete Frederiksen

Næstformand
naestformand@damsholte-skf.dk
Tlf: 41511250

Torben Heilesen

Kasserer
kasserer@damsholte-skf.dk
Tlf: 29299546

Claus Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Erik Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Frederikke Frederiksen

Suppleant

Carsten Vilhelmsen

Suppleant

Stefan V. Hemmingsen

Revisor

Karsten Larsen

Revisor

Gitte Larsen

Revisorsuppleant