Indkaldelse til generalforsamling

Damsholte Skytteforening indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse:

Torsdag, den 21. marts 2024,  kl. 19.00
på Møn Friskole, Portnervej 5, 4780  Stege.

Dagsorden er vedhæftet her: