Her skyder vi

Post Adresse

Damsholte Skytteforening

Klintevej 217

4780 Stege

Medlem af

Og

LollandFalsterSkytteforbund

Ansvarlig for Hjemmesiden:

Karsten Larsen

kpl-shl@mail.tele.dkCopyright © 2001

 damsholte skytteforening.

Alle rettigheder forbeholdes.


Karsten Larsen

kpl-shl@mail.tele.dk

Her skyder viI vinterhalvåret fra oktober til medio april, er Damsholte Skytteforening

hjemmehørende i kælderen på:


Møn Friskole

Portnervej 5, Damsholte

4780  Stege


hvor vi sammen med Østmøn Skytteforening, har åben for træning på

15 meter baner, hver:


tirsdag  fra kl. 14.00 til 20.00   og

                                    torsdag fra kl. 17.00 til 19.30


Der skydes med Cal. 22 rifler og pistoler, samt luftpistoler og luftrifler.
                                    *************************


I sommerperioden fra medio april til oktober, træner Damsholte Skytteforening

og Østmøn Skytteforening i:


Møns Skyttecenter

Skydebanevej 8

4780  Stege


tirsdag fra kl. 16.00 til 21.00


hvor der skydes på 25 m, 50 m og 200 m, med Cal. 22 og 6,5 mm rifler og pistoler.I tilknytning til begge skydebaner, er der indrettet opholdslokaler, hvor

medlemmerne kan mødes og drøfte dagens resultater. Der serveres kaffe

og sælges kiosk- og drikkevarer.


Alle er velkommen - børn som voksne - til at prøve de forskellige

skydediscipliner. Du kan låne foreningens våben, og der er altid

erfarne instruktører på skydebanerne, til at hjælpe og vejlede.Skytter med egne våben


Foreningens medlemmer med egne våben, forventes at være bekendt med de til enhver tid gældende love og regler i relation hertil, som anført i:


Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer  Våbenloven

Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.            Våbenbekendtgørelsen


der omhandler regler for erhvervelse, opbevaring og transport af våben og ammunition, herunder revolver-/pistolskytters krav til aktiv skydning, som kortfattet er beskrevet i:


Krav om registrering af våben i Skytteforeningerns våbenregistrering (SKV) og

Sådan opbevares våben og ammunition. Pjece fra De Danske Skytteforeninger


som alle kan hentes på:   www.dgi.dk/skv/vaabenregistrering/skv-vejledningerRegler for transport af ammunition


I et notat af 25/9-2017 fra Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV), orienteres om regler for transport af ammunition.


Hvad de færreste måske ved, er skytters transport af ammunition omfattet af den Europæiske konvention for vejtransport af farligt gods.


Transport af ammunition til eget brug

Du må som privatperson kun transportere den ammunition du har tilladelse til og som er pakket til detailsalg og beregnet til personligt brug, efter følgende regler:


-  Ammunitionen skal være i original emballage.

-  Ammunitionen skal håndteres med omtanke og forsigtighed, og du skal sørge for, at     

   den er fastgjort eller placeret, så den ikke vælter eller forskubber sig.

-  Våbenloven skal være overholdt (skal være ammunition, du må transportere og opbevare).

-  HUSK at medbringe:     *  Våbenlegitimationskort

                       *  Gyldigt medlemsbevis fra din skytteforening

                       *  Gyldig billedlegitimation (pas eller kørekort)


For genopladet ammunition, hvor der ikke findes original emballage, skal ammunitionen være emballeret på en måde, som modsvarer sikkerhedsniveauet for tilsvarende ammunition solgt i detailleddet, f. eks. en plastbeholder.


Samme regler gælder for Transport af ammunition fra foreningens ammunitionsboks til et stævne, hvis du f. eks. skal ud at skyde til et stævne, holdskydning eller lignende sammen med andre fra skytteforeningen, har du lov til at transportere ammunition, også for andre, der skal skyde.


Transport af ammunition fra en forhandler til skytteforeningens ammunitionsboks, betragtes som erhvervsmæssig transport og skal således overholde reglerne for vejtransport af farligt gods, hvilket kræver er særlig uddannelse. Det kan dog klares ved, at forhandleren efter en kort instruktion, udsteder et bevis for tilladelse til transport af et netop købt parti ammunition.